AGENTÚRA PRÁCE

Patronus International Groupe je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá personálnym poradenstvom v odbore zamestnávania a je zapísaná do Štátneho registra Agentúr práce pod číslom 20934.

Ako agentúra práce, ktorá sa zaoberá podporou v zamestnávaní žiadaných zamestnancov, sa maximálne snažíme o komplexnú podporu vo výberových konaniach s konkrétnymi kandidátmi, a to aj na špecializovaných pozíciách. Našou prioritou je využitie niekoľkoročných skúseností a získaných kompetencií k správnemu výberu budúcich zamestnancov, a teda sme schopní zabezpečiť túto službu na vysokej úrovni a v širokom rozsahu.

Naše skúsenosti a snaha o zaistenie maximálnej podpory, kedy dbáme nielen o zabezpečenie všetkých služieb v rámci výberových konaní potenciálnych zamestnancov, ale aj v užšom výbere osôb, ktoré sú komplexne pripravené nastúpiť na danú pracovnú pozíciu, najmä tí, ktorí sa musia za prácou presťahovať, dávajú našim klientom istotu, že sa vo výbere nepomýli.

Naša ponuka v ohľadoch zamestnávania a výberu vhodných zamestnancov, nemá hranice, čo znamená, že hľadáme zamestnancov mimo území SR, ale aj na území SR. Zároveň osobám, ktoré prichádzajú za prácou z cudziny, pomáhame so začlenením, adaptáciou a integráciou v nových životných ako aj pracovných podmienkach.

PATRONUS INTERNATIONAL GROUPE S.C.

45-534 Opole, PL
ul. Iwaszkiewicza 8
info@patronus-international.com

NIP: PL7543199297
Regon: 382072437

Kontakt:

Katarzyna Mordowska-Broszkiewicz
HR ředitel
☎ +48 500 031 366